Nội Thất Giá Rẻ

noi-that[giaban]6,700,000[/giaban] [ma]TA 09[/ma]
 [mota]

Bộ bàn ăn kính cao cấp 09


 • Mẫu Bàn 09:
 • Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.700.000
 • Bộ sản phẩm gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi nhập từ 5 bộ trở lên

[/mota] [chitiet]


Bộ bàn ăn kính cao cấp 09


 • Mẫu Bàn 09:
 • Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.700.000
 • Bộ sản phẩm gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi nhập từ 5 bộ trở lên
- Đặt hàng vui lòng ghi rõ kích thước và màu sắc ạ 

Thông số kỹ thuật:


Mặt bàn kính  thẳng cường lực 10 mm
Treo kính thẳng cường lực 8 mm
Kiểu chân : Nhôm vuông bạc

Mẫu Bàn 09:
Kích Thước: 700 - 1400 Cao 80 Giá: 5.1000.000
Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 5.400.000
Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.700.000- Sản phẩm chưa bao gồm ghế[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach][giaban]6,400,000[/giaban] [ma]TA 09[/ma]
 [mota]

Bộ bàn ăn kính cao cấp 09


 • Mẫu Bàn 09:
 • Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 5.400.000
 • Bộ sản phẩm gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi nhập từ 5 bộ trở lên

[/mota] [chitiet]


Bộ bàn ăn kính cao cấp 09


 • Mẫu Bàn 09:
 • Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 5.400.000
 • Bộ sản phẩm gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi nhập từ 5 bộ trở lên
- Đặt hàng vui lòng ghi rõ kích thước và màu sắc ạ 

Thông số kỹ thuật:


Mặt bàn kính  thẳng cường lực 10 mm
Treo kính thẳng cường lực 8 mm
Kiểu chân : Nhôm vuông bạc

Mẫu Bàn 09:
Kích Thước: 700 - 1400 Cao 80 Giá: 5.1000.000
Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 5.400.000
Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.700.000- Sản phẩm chưa bao gồm ghế[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach][giaban]6,500,000[/giaban] [ma]TA 08[/ma]
 [mota]

Bộ bàn ăn kính cường lực cao cấp


 • Mẫu Bàn 08:
 • Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.500.000
 • Bộ sản phẩm gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi lấy từ 5 bộ trở lên[/mota] [chitiet]

Bộ bàn ăn kính cường lực cao cấp


 • Mẫu Bàn 08:
 • Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.500.000
 • Bộ sản phẩm gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi lấy từ 5 bộ trở lên
- Đặt hàng vui lòng ghi rõ kích thước và màu sắc ạ 

Thông số kỹ thuật:


Mặt bàn kính  thẳng cường lực 10 mm
Treo kính thẳng cường lực 8 mm
Kiểu chân : Nhôm vuông bạc

Mẫu Bàn 08:
Kích Thước: 700 - 1400 Cao 80 Giá: 4.900.000
Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 5.200.000
Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.500.000

- Sản phẩm chưa bao gồm ghế[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach][giaban]6,200,000[/giaban] [ma]TA 08[/ma]
 [mota]

Bộ bàn ăn kính cường lực cao cấp


 • Mẫu Bàn 08:
 • Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 5.200.000
 • Bộ sản phẩm gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi lấy từ 5 bộ trở lên[/mota] [chitiet]

Bộ bàn ăn kính cường lực cao cấp


 • Mẫu Bàn 08:
 • Kích Thước: 700 - 1400 Cao 80 Giá: 5.200.000
 • Bộ sản phẩm gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi lấy từ 5 bộ trở lên
- Đặt hàng vui lòng ghi rõ kích thước và màu sắc ạ 

Thông số kỹ thuật:


Mặt bàn kính  thẳng cường lực 10 mm
Treo kính thẳng cường lực 8 mm
Kiểu chân : Nhôm vuông bạc

Mẫu Bàn 08:
Kích Thước: 700 - 1400 Cao 80 Giá: 4.900.000
Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 5.200.000
Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.500.000

- Sản phẩm chưa bao gồm ghế[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach][giaban]6,300,000[/giaban] [ma]TA 07[/ma]
 [mota]

Bộ bàn ăn kính cao cấp 07


 • Mẫu Bàn 07: Rộng - Dài - Cao
 • Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.300.000
 • Bộ sản phẩm gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi mua từ 5 bộ trở lên[/mota] [chitiet]

Bộ bàn ăn kính cao cấp 07


 • Mẫu Bàn 07: Rộng - Dài - Cao
 • Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.300.000
 • Bộ sản phẩm gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi mua từ 5 bộ trở lên

- Đặt hàng vui lòng ghi rõ kích thước và màu sắc ạ 

Thông số kỹ thuật:


Mặt bàn kính  thẳng cường lực 10 mm
Treo kính thẳng cường lực 8 mm
Kiểu chân : Nhôm vuông bạc

Mẫu Bàn 07:
Kích Thước: 700 - 1400 Cao 80 Giá: 4.4000.000
Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 4.700.000
Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.000.000

- Sản phẩm chưa bao gồm ghế[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach][giaban]5,800,000[/giaban] [ma]TA 07[/ma]
 [mota]

Bộ bàn ăn kính cao cấp 07


 • Mẫu Bàn 07: Rộng - Dài - Cao
 • Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 4.700.000
 • Bộ sản phẩm gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi mua từ 5 bộ trở lên[/mota] [chitiet]

Bộ bàn ăn kính cao cấp 07


 • Mẫu Bàn 07: Rộng - Dài - Cao
 • Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 4.700.000
 • Bộ sản phẩm gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi mua từ 5 bộ trở lên

- Đặt hàng vui lòng ghi rõ kích thước và màu sắc ạ 

Thông số kỹ thuật:


Mặt bàn kính  thẳng cường lực 10 mm
Treo kính thẳng cường lực 8 mm
Kiểu chân : Nhôm vuông bạc

Mẫu Bàn 07:
Kích Thước: 700 - 1400 Cao 80 Giá: 4.4000.000
Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 4.700.000
Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.000.000

- Sản phẩm chưa bao gồm ghế[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach][giaban]6,300,000[/giaban] [ma]TA 06[/ma]
 [mota]

Bộ bàn ghế kính cường lực 06-1


 • Mẫu Bàn 06: rộng - dài- cao
 • Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 6.300.000
 • Gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi mua từ 5 bộ trở lên[/mota] [chitiet]

Bộ bàn ghế kính cường lực 06-1


 • Mẫu Bàn 06: rộng - dài- cao
 • Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 6.300.000
 • Gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi mua từ 5 bộ trở lên- Đặt hàng vui lòng ghi rõ kích thước và màu sắc ạ 

Thông số kỹ thuật:


Mặt bàn kính  thẳng cường lực 10 mm
Treo kính thẳng cường lực 8 mm
Kiểu chân : Nhôm vuông bạc

Mẫu Bàn 06:
Kích Thước: 700 - 1400 Cao 80 Giá: 4.4000.000
Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 4.700.000
Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.000.000

- Sản phẩm chưa bao gồm ghế[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach][giaban]5,700,000[/giaban] [ma]TA 06[/ma]
 [mota]

Bộ bàn ghế kính cường lực 06-1


 • Mẫu Bàn 06:
 • Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 4.700.000
 • Gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi mua từ 5 bộ trở lên[/mota] [chitiet]

Bộ bàn ghế kính cường lực 06-1


 • Mẫu Bàn 06:
 • Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 4.700.000
 • Gồm 4 ghế
 • Giá sỉ khi mua từ 5 bộ trở lên


- Đặt hàng vui lòng ghi rõ kích thước và màu sắc ạ 

Thông số kỹ thuật:


Mặt bàn kính  thẳng cường lực 10 mm
Treo kính thẳng cường lực 8 mm
Kiểu chân : Nhôm vuông bạc

Mẫu Bàn 06:
Kích Thước: 700 - 1400 Cao 80 Giá: 4.4000.000
Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 4.700.000
Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.000.000

- Sản phẩm chưa bao gồm ghế[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach][giaban]6,600,000[/giaban] [ma]TA 05[/ma]
 [mota]

Mẫu bàn ăn kính cường lực

 • Mẫu Bàn 05: Dài - Rộng - Cao
 • Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 6.600.000
 • Gồm 4 ghế
 • Giá sĩ vui lòng liên hệ (Trên 5 bộ)
[/mota] [chitiet]
Mẫu bàn ăn kính cường lực
 • Mẫu Bàn 05: Dài - Rộng - Cao
 • Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 6.600.000
 • Gồm 4 ghế
 • Giá sĩ vui lòng liên hệ (Trên 5 bộ)
- Đặt hàng vui lòng ghi rõ kích thước và màu sắc ạ 

Thông số kỹ thuật:


Mặt bàn kính  thẳng cường lực 10 mm
Treo kính thẳng cường lực 8 mm
Kiểu chân : Nhôm vuông đen

Mẫu Bàn 05:
Kích Thước: 700 - 1400 Cao 80 Giá: 5.000.000
Kích Thước: 800 - 1500 Cao 80 Giá: 5.300.000
Kích Thước: 900 - 1800 Cao 80 Giá: 5.700.000

- Sản phẩm chưa bao gồm ghế[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach]

0987 455 747